Guldenroede (Solidago virgaurea)

€ 2,19

Te gebruiken:
- in infuus
- in tinctuur

Niet gebruiken:
- bij chronische nierproblemen
- bij oedemen door hart- en nierlijden. 
- mogelijk interactie met bloeddrukverlagende medicatie